Grupa / Group / Gruppo / Gruppe

Pravila privatnosti

Datum stupanja na snagu: 21. svibanj, 2018.

1. Voditelj obrade i službenik za zaštitu osobnih podataka

ETRADEX poštuje vašu privatnost i obvezije se zaštiti je tijekom i nakon vašeg posjeta ovoj web stranici, s njom povezanoj mobilnoj stranici i bilo kojoj mikro stranici (koje mogu biti administrirane u ime ETRADEX-a od treče strane koja obično djeluje kao izvršitelj obrade) kojoj se može pristupiti preko ove stranice (dalje u tekstu “Stranica”, a zajednički “Stranice”). U tom smislu, ETRADEX djeluje kao voditelj obrade (“Voditelj obrade”). Ova pravila privatnosti (“Pravila privatnosti”) daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem informacija putem Stranica i našim korištenjem informacija. Ova se Pravila privatnosti primjenjuju isključivo na informacije prikupljene putem Stranica i ne primjenjuju se na informacije prikupljene putem bilo kojeg drugog izvora, uključujući, bez ograničenja, Facebook®, Twitter®, YouTube® i druge web stranice trećih strana i društvenih medija. Ako se nc slažete s bilo kojim uvjetom u ovim Pravilima privatnosti, nemojte koristiti Stranicu(e) ili nam davati bilo kakve osobne podatke.
ETRADEX je imenovao službenika za zaštitu podataka kojeg se može kontaktirati na sljedeću e-mail adresu [szop@etradex.hr.].

2. Vrste podataka koji se obraduju

Putem Stranice prikupljamo i pohranjujemo odredene osobne podatke o vama (npr. informacije kojc vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, on-line identifikator ili jedan i1i više čimbenika specifičnih za tjelesni, fiziološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet (“Osobni podaci”)). U odredenim slučajevima možemo zatražiti da nam date Osobne podatke, primjerice kada koristite obrazac za narudžbu za kupnju proizvoda i usluga koje nudimo, date komentare ili postavite pitanja, zatražite informacije, sudjelujete u promociji, natjecanju ili nagradnim igrama ili koristite druge značajke ili funkcije Stranice.
ETRADEX neće prikupljati Osobne podatke prilikom vaših posjeta našim Stranicama ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za odredene stavke Osobnih podataka prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad web stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese) i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u aktivnostima na našim Stranicama. Ako nam ne želite dati Osobne podatke (osim Osobnih podataka koji se odnose na upotrebu internetskih komunikacijskih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posjete web stranici), i dalje možete pristupiti našim Stranicama, ali nećete moći sudjelovati u odredenim promocijama, izraditi vjerodajnice za prijavu da biste upotrebljavali odredene funkcije na Stranicama, aktivirati ili koristiti uslugu, ispuniti narudžbu ili dobiti informacije o proizvodu.

Štoviše, kada se povežete sa Stranicom, postoje određeni Osobni podaci (npr. IP adresa, postavke kupnje, značajke za profiliranje”) koji mogu uključivati identifikatore koji nam mogu omogućiti da na vaš uređaj šaljemo prilagođene oglase, zajedno s tehničkim, ne-osobnim podacima koji sami po sebi ne mogu identificirati bilo kojeg pojedinca (“Ne-osobni podaci”, npr. tip internetskog preglednika”) koji se mogu prikupljati i pohranjivati pomoću “kolačiča” i drugih tehnologija praćenja. Osim toga, druge strane, kao što su partneri za oglašavanje i davatelji analiza, mogu s vašim informiranim pristankom prikupljati informacije o vašoj mrežnoj aktivnosti u određenom vremenskom periodu i preko Stranica. Ti podaci pomažu nam da ažuriramo Stranicu tako da ostane zanimljiva našim posjetiteljima i da sadrže sadržaj prilagođen interesima posjetitelja. Ako onemogućite kolačiće, možda nećemo moći optimizirati vaš posjet Stranici, a neke značajke na Stranici možda neće biti dostupne.

3. Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice nedavanja Osobnih podataka

Kada dajete vaše Osobne podatke na Stranici, ograničit ćemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti. Korištenje vaših Osobnih podataka uključuje:
A. Poduzeti korake po vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora (npr. odgovarati na vaša pitanja i komentare; ispuniti vaše zahtjeve, komunicirati s vama o vašim aktivnostima na Stranici);
B. Izvršiti ugovor kojem ste vi ugovorna strana (npr. pružiti vam pristup odrcdcnim područjima i značajkama na Stranici; ispuniti vašu narudžbu u vezi s kupovinom ili komercijalnim uslugama koje se nude na Stranici, pružiti usluge kupcima);
C. Istražiti sumnju na prijevaru, uznemiravanje, fizičke prijetnje ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila Stranice ili prava trećih strana; ili istražiti bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim;
D. Pridržavanje zakonske obveze kojoj ETRADEX podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, propisom ili sudskim nalogom);
E. Za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavu, obranu ili ostvarivanjc zakonskih prava;
F. slanje oglasa ili izravnih prodajnih materijala ili provođenje istraživanje tržišta, provodcnjc analitike podataka ili isporuku komercijalnih komunikacija putem elektroničkih alata (SMS, e-mail, društvena mreža), bez obzira jesu li automatizirani (pozivi bez operatora) ili ne (pužna pošta i pozivi s operatorom), u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama;
G. davanje vaših Osobnih podataka odabranim partnerima za oglašavanjc za njihovc marketinške svrhe u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

Davanje Osobnih podataka za gore navedene svrhe od A do E je dobrovoljno, ali bilo kakvo odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti ETRADEX da sklopi ugovor s vama, da odgovori na vaše zahtjeve, da izvrši vaše narudžbe i da se pridržava pravnih obveze kojima ETRADEX podliježe.
Dostavljanje Osobnih podataka za svrhe opisane u točkama F i G je takoder dobrovoljno; ncdavanje takvih Osobnih podataka ili prigovor relevantnoj obradi podataka na odgovarajućim osnovama koje se odnose na vašu konkretnu situaciju, može spriječiti ETRADEX da šalje oglasne ili izravne prodajne materijale ili da provodi istraživanje tržišta, analitiku podataka ili isporučuje komercijaine komunikacije i/ili da vaše Osobne podatke dostavlja odabranim partnerima za oglašavanje za njihove marketinške svrhe. Mi vas i dalje možemo kontaktirati u administrativne svrhe, kao što je potvrda narudžbe ili zahtijevanje vaših daljnjih zahtjeva.

4. Primatelji

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni, u uskoj vezi s gore navedenim sv-rhama, samo:
• subjektima potrebnima za izvršavanje narudžbe, isporuku paketa, slanje pošte i e-pošte, uklanjanje ponavljajućih informacija s popisa kupaca, analiziranje podataka i pružanje marketinške podrške, obradu plaćanja kreditnim karticama i pružanje korisničkih usluga, koji obično obrađuju Osobne podatke u ime ETRADEX kao izvršitelji obrade;
• osobama ovlaštenima od ETRADEX za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici ETRADEX-a);
• službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo u dobroj vjeri (npr. da se pridržavaju odredbi zakona ili da se pridržavaju pravnih postupaka koji se pružaju na ETRADEX-u; da zaštite i brane prava ili imovinu ETRADEX-a i ove Stranice, ili, da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti korisnika ETRADEX-a, njegovih Stranica ili javnosti);
• poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

5. Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje

ETRADEX može prenijeti Osobne podatke u treće zemlje.

6. Zadržavanje

ETRADEX će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih u odjeljku 2. S obzirom na svrhe opisane u odjeljcima 2.F i 2.G, vaši Osobni podaci bit će obradivani sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili ograničite obradu. Osim gore navedenog, ETRADEX će zadržati vaše Osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonom o zaštiti podataka.

7. Vaša prava

ETRADEX vas obavještava da, u skladu s i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od ETRADEX pristup i ispravljanje ili brisanje Osobnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s vašim Osobnim podacima ili prigovoriti relevantnoj aktivnosti obrade, te podnijcti žalbu nadležnom nadzornom tijelu. Također, imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama.

8. Poveznice na druge stranice

Stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu, upravljanc ili održavane od strane ETRADEX. Kada napustite Stranicu, trebate primijetiti i pročitati uvjete i pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete. Također, trebali biste samostalno procijeniti autentičnost bilo koje web stranice koja se doima ili tvrdi da je jedna od naših Stranica (uključujući one povezane putem e-pošte). Unatoč svim poveznicama koje bi moglc postojati na Stranici, osim ako nije drugačije navedeno, ne kontroliramo, preporučujemo ili nc podržavamo te nismo povezani s ovim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti. Preuzimanje materijala s određenih web stranica može rezultirati povredom prava intelektualnog vlasništva ili uvođenje virusa u vaš računalni sustav.

9. Kolačići

Etradex upotrebljava kolačiće za bilježenje korisničkih postavki i optimiziranje dizajna Stranice. Olakšavaju navigaciju i poboljšavaju iskustva korisnika Stranice.
Kolačići su male datoteke koje se spremaju na vaš krajnji uređaj. Mogu se upotrijebiti kako bi se utvrdilo je li se vaš krajnji uređaj u prošlosti već povezivao s našom stranicom. Utvrđuje se samo kolačić na vašem krajnjem uređaju. Osobni podaci mogu se spremati u kolačiću samo ako ste prethodno pristali na to ili ako je to nužno iz tehničkih razloga, primjerice radi omogućivanja sigurne prijave.
Posjećivanjem naše Stranice pristajete na uporabu i spremanje kolačića na vašem krajnjem uređaju. Našoj Stranici možete pristupiti i bez kolačića. Većina preglednika automatski prihvaća kolačiće. Spremanje kolačića na vašem uređaju možete onemogućiti tako da u pregledniku onemogućite primanje kolačića. Kolačiće u bilo kojem trenutku možete izbrisati s uređaja. Detaljne upute o ovom postupku možete pronaći u priručniku za rad preglednika ili krajnjeg uređaja.

Kolačići treće strane
Google Analytics
Koristimo Google Analytics kako bi prikupili anonimne informacije o broju posjeta i najpopularnijim objavama.
Usluga web analitike među ostalim prikuplja podatke o web stranici s koje je posjetitelj došao, koje je podstranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu. Web analitika se koristi za optimizaciju web stranice i kako bi se provela analiza oglašavanja na internetu.
Vlasnik servisa Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.
Posjetitelj se može usprotiviti prikupljanju i obradi osobnih podataka koje je generirao Google Analytics, a koji su vezani uz korištenje stranice etradex.hr. Kako bi to ostvario, posjetitelj mora skinuti dodatak pregledniku koji se nalazi na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak putem JavaScripta daje Google Analyticsu do znanja da se informacije o posjeti web stranice od strane posjetitelja ne smiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka.
Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html

10. Zaštita privatnosti djece

ETRADEX ozbiljno shvaća zaštitu privatnosti djece. Upravljamo Stranicom u skladu sa svim vakćim zakonima u jurisdikciji navedenoj u nastavku. Ne prikupljamo Osobne podatke od bilo kojc osobe mlađe od šesnaest godina (16) ili, ako je dopušteno mjerodavnim pravom, mlađe od trinaest godina (13). Djeca mlađa od šesnaest (16) godina ili, ako je dopuštcna primjenjivim zakonom, mlađa od trinaest (13) godina trebaju imati pristanak roditelja/skrbnika prije davanja bilo kakvih Osobnih podataka Stranici. Ako utvrdimo da je korisnik ispod ove dobi, nećemo koristiti ni zadržavati njegove Osobne podatke bez privole njegovih/njezinih roditelja/skrbnika. Bez takve privole, dijete možda neće moći sudjclovati u odredenim aktivnostima. Roditelj/skrbnik može pregledati, ukloniti, mijenjati ili odbiti daljnje prikupljanje ili korištenje Osobnih podataka svojeg djeteta ako nas na e-mail službenika za zaštitu osobnih podataka (molimo navedite djetetovo ime, adresu i email adresu).

11. Sigurnosne prakse

Sigurnost vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna. Postavili smo odgovarajućc fizičke, elektroničke i upravljačke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Medutm, zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija izmedu vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana, kao što su hakeri. Vaša upotreba Stranice pokazujc vaš pristanak na ovaj rizik. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odričemo sc svake odgovornosti i odgovornosti za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući sc na, bilo koju i sve izravne, posebne, neizravne, posljedične ili kažnjive gubitkc ili druge štete bilo kojc vrste, bilo ugovorne (uključujući i temeljnu povredu), izvanugovorne (uključujući i nemarnost) ili na druge) koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštcnog pristupa. zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.

12. Mjerodavno pravo/jurisdikcija

Za sva pitanja koja se odnose na Stranicu i/ili ova Pravila privatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske (u nastavku: RH), bez upućivanja na načela međunarodnog privatnog prava. Suglasni ste da će isključiva nadležnost i mjesto održavanja bilo kojeg pravnog postupka koji se odnosi na Stranicu i/ili ova Pravila Privatnosti biti u odgovarajućim sudovima koji se nalaze u RH. Ne jamčimo niti impliciramo da Stranice ili sadržaj/materijali na Stranicama prikladni za upotrebu izvan RH. Informacije navedene na Stranicama koje se odnose na bilo koje proizvode ili usluge primjenjive su samo u RH, te ti proizvodi i usluge možda nisu dostupni na svim lokacijama. Ako se nalazite izvan RH, vi ste isključivo odgovorni za poštivanje svih primjenjivih Iokalnih zakona.

13. Prijenos imovine

Tijekom svog poslovanja možemo prodati ili kupiti imovinu. Ako drugi entitet stekne ETRADEX ili svu ili gotovo svu našu imovinu, Osobni podaci i Ne-osobni podaci koje smo prikupili o korisnicima Stranica mogu se prenijeti na takvu osobu. Također, ako je protiv nas pokrenut bilo kakav postupak stečaja ili reorganizacije, takvi se podaci mogu smatrati našom imovinom i mogu se prodati ili prenijeti trećim stranama.

14. Salvatorna klauzula

Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažečom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kojeg razloga od strane bilo kojeg zakona ili javne politikc, takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

15. Promjene i ažuriranja naših Pravila privatnosti

ETRADEX pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena.

16. Kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa Stranicama ili ovim Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati na sljedećoj e-mail adresi etradex@etradex.hr naznačujući zemlju iz koje pišete.

Copyright Etradex 2024. Pravila privatnosti